Hacettepe Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu

Hacettepe Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu

24 Ocak 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Türkiye’de ve Dünyada Sektörleri Geleceğe Taşımada Endüstri 4.0 Konferansı” ile Endüstri 4.0 Platformu açılışı gerçekleştirildi. Simovate ile Simülasyon, Sanal Gerçeklik ve Endüstri 4.0 üzerine yürüttüğümüz çalışmaları, Endüstri 4.0 Platformu ile paylaşıyoruz.


3 views0 comments

Recent Posts

See All